سالن همایش

سالن همایش

مجموعه تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی با برخورداری از امکاناتی نظیر سالن کنفرانس، سالن اجتماعات و امکانات آموزشی بهترین مکان برای برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای گروهی می باشد.

در این مجموعه می توانید در یک پکیج کامل همراه با اختصاص زمان های مفرح و شاد به برنامه های مرتبط با کسب و کار خود شامل برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشی ، مجامع شرکتی، جلسات عمومی ، کنفرانس ، همایش و سمینار مربوطه بپردازید. مجموعه سالن کنفرانس و اجتماعات مجموعه کارتینگ آزادی مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی با امکانات زیر می باشد.

ویدئو پرژکتور
ظرفیت 30 نفر
با امکانات پیشرفته