عضویت

قیمت مصوب باشگاه برای سال 96 به صورت زیر می باشد:

ورودی: برای هر نفر 15000 تومان می باشد.

هر بسته گلوله: قیمت هر بسته50 تایی گلوله پینت بال  12000 تومان می باشد.

قیمت هر باکس: قیمت هر باکس 2000 عددی پینت بال جهت بازی در حالت عادی  4800000 تومان می باشد

 

قیمت ویژه برای مدارس و شرکت ها: جهت دریافت قیمت ها با درصد تخفیف ویژه  مدارس و شرکت ها می توانید با شماره تلفن 02144133462  تماس حاصل فرمایید.