عضویت

قیمت مصوب باشگاه برای سال 1400 به صورت زیر می باشد:

ورودی: برای هر نفر 30000 تومان می باشد.

هر بسته گلوله: قیمت هر بسته 100 تایی گلوله پینت بال  60000 تومان می باشد.

 

قیمت ویژه برای مدارس و شرکت ها: جهت دریافت قیمت ها با درصد تخفیف ویژه  مدارس و شرکت ها می توانید با شماره تلفن 02144133462  تماس حاصل فرمایید.