عضویت

قوانین و مقرارت بازی پینت بال

بازی‌های منظم این رشته ورزشی توسط داوران بررسی می‌شوند، آنها کنترل می‌کنند که ایمنی بازیکنان حفظ شده و قوانین بازی رعایت شوند. هنگامی که بازیکنی توسط رنگ علامت زده شود آنها او را از بازی به بیرون فرا می‌خوانند البته رقابت دهندگان انتظار خروجی رسمی و با افتخار را دارند. یک توپ شکسته و پاشیدگی رنگ معنی خروج از بازی را به فرد مورد هدف قرار گرفته می‌دهد البته بازیکنان می‌توانند قوانینی را برای همین موضوع در نظر بگیرند برای نمونه مورد هدف قرار دادن تنها سر یا بالا تنه فرد مورد قبول است.

قوانین بسیاری وجود دارد که به منظور ایجاد امنیت بازیکنان، زیبایی بازی و جلوگیری از تقلب در ابتدای بازی اعمال میگردند؛ هنگامی که بازی در جریان نباشد مادامی که بازیکنان در زمین بازی هستند باید ماسک به صورت بزنند، به طور عمومی تر در مسابقات تماشاچیان و افرادی که در حاشیه زمین هستند باید از ماسک استفاده کنند. زمانی که بازی به اتمام می رسد یا متوقف می شود جهت حصول اطمینان از اینکه هیچ توپی شلیک نمی شود تا ایجاد آسیب کند باید تمام اسلحه های بازیکنان یک سد در لوله داشته یا مخزن گاز تفنگ قطع شود. در بعضی از زمین‌ها خواسته می‌شود حد المقدور از شلیک به سر بازیکنان خودداری شود چرا که در هنگام شکستن گلوله و پاشیدن رنگ امکان نفوذ به سوراخ های تهویه عینک است و همین سبب ایجاد سوزش چشمی می شود، همچنین شلیک از فاصله نزدیک باعث برخورد نادرست گلوله با عدسی ماسک شده و امکان آسیب به قسمت هایی از صورت، گردن و سر که بی حفاظ هستند می شود که عموما بسیار دردناک بوده و می‌توانند آسیب‌های بسیار جدی برسانند.

این بازی مانند سایر رشته های ورزشی شامل قوانین و ضوابطی کلی تری می باشد که در چهار بخش زمین بازی، تعداد نفرات بازیکن، تجهیزات بازی و نحوه بازی دسته بندی می شوند که در صفحات مختلف به تفصیل درباره هر مورد توضیحات لازم ارائه شده است.

و اما چند اصطلاح تخصصی:

Overshooting

به تیراندازی بیش از حد به حریف از روی دشمنی یا تصادفی Overshoot گفته می‌شود. در مسابقات حرفه‌ای برای شلیک بیش از حد معمولا با توجه به قوانین ترنومتر جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که پنالتی نامیده می‌شوند.

سرازیری نواخت تیر

رمپینگ از خصوصیات بسیاری از تفنگ‌های الکترونیکی است جایی که پس از شلیک‌های بسیار زیاد و سریع و یا بالا ی حد آستانه نواخت تیر توسط بازیکن انجام شود. اسلحه شروع به شلیک بسیار سریع تر از ماشه می‌کند. رمپینگ عموما در بسیاری از میادین ممنوع است مگر در برخی از مسابقات خاص آن هم در شرایط خاص.

پاک کردن رنگ

بازیکنان ممکن است سعی کنند تا رنگ را از خود پاک کنند تا وانمود کنند تا مورد هدف قرار نگرفته‌اند تا در بازی باقی بمانند.