عضویت
آدرس :

ضلع شرقی استادیوم آزادی بعد از فدراسیون تیراندازی، مجموعه کارتینگ آزادی، باشگاه پینت بال شایراد.

شماره تماس :

44133462 - 021

ایمیل :

info@shayradpaintball.com