عضویت

در اوایل دهه 1970 وزرات کشاورزی امریکا جهت نشانه گذاری درخت هایی که باید قطع یا هرس می شدند از ماشین هایی استفاده می کرد که در عقب این ماشین ها پمپی جهت پرتاب رنگ به مسافت های دور تعبیه شده بود،  همین موضوع ایده ایی شد جهت تبدیل این سیستم علامت گذاری به بازی مهیج پینت بال.

در آن دوره نشانه روها از نوع شات گان و توپ های پینت بال مصرفی از رنگ های معمولی بودند که مسیر تکمیل این تجهیزات و تکنولوژی ساخت آنها تا اوایل دهه ی 1980 به طول انجامید. اولین بازی به طور رسمی در  7 ژوئن 1981 در هنیکر نیوهامپشایر ایالات متحده آمریکا با 12 بازیکن که به نشانه رو های بادی که به کد پیستول nel spot7 معروف بودند، مجهز بوده و با سناریوی تسخیر پرچم شروع شد.

این بازی قریب به 15 سال است که بصورت رسمی بازی می شود و 5 سال است که به کمیته بین المللی المپیک معرفی شده است تا در لیست بازی های جدید این کمیته قرار گیرد. فرم جدید این بازی در این کمیته تحت عنوان X_ball در حال بررسی است و جالب اینکه این بازی به دلیل نیاز به قدرت تفکر در حین بازی با عنوان شطرنج زنده در جهان مطرح است.

 

طبق آمارهای  منتشر در موسسه American sports data این بازی کم خطرناکترین و پرطرفدارترین بازی ها با رتبه چهارمین در  extoeme sport محسوب می شود. آمارها حاکی بر آن است که این بازی پررشدترین ورزش طی 20 سال گذشته بوده است و حتی به زمین های بازی دانشگاه ها نیز راه یافته است.