عضویت

جنس و ماهیت گلوله های رنگی مورد استفاده از پینت بال سئوال بسیار مهمی است که ممکن است در ذهن تعداد بسیار زیادی از علاقه مندان نقش ببندد. به صورت بسیار خلاصه این گلوله های پینت بال ترکیبی از ژلاتین خوراکی و رنگ خوراکی می باشند که در طی یک فرایند بسیار پیجیده و تحت نظر استانداردهای لازم بین المللی تبدیل به گلوله های مورد استفاده در بازی پینت بال می گردند. علاوه بر دو مورد ذکر شده این گلوله ها شامل مواد تشکیل دهنده دیگری نیز بوده که تماماً خوراکی و دوستدار محیط زیست اند و از این رو به یاد داشته باشید که استفاده از این گلوله های رنگی و پاشیده شدن رنگ آن به هرجای بدن، پوست و حتی خوردن آن ها هیچ گونه خطری را متوجه سلامت ورزشکاران و علاقه مندان نمی نماید. حلال رنگ این گلوله های پینت بال آب بوده و کلیه لکه های ناشی از پاشیده شدن رنگ بر روی پوست و لباس بازیکنان به سادگی و با استفاده از آب قابل پاک شدن می باشدباید به این نکته توجه شود که جنس و کیفیت ساخت گلوله های پینت بال تاثیر بسیار زیادی بر روی لذت بردن از بازی دارد به طوری که استفاده از گلوله های بی کیفیت باعث اتلاف وقت بازیکنان، کج شلیک شدن گلوله، آسیب های فیزیکی و ... خواهد شد. از این رو باشگاه پینت بال شایراد به عنوان نمایندگی انحصاری گلوله های پینت بال بنکس در ایران تنها استفاده از این نوع گلوله ها را در باشگاه پینت بال شایراد مجاز می داند.