عضویت
نوروز 96 بر شما عزیزان مبارک باد پینت بال شایراد
شبکه های اجتماعی
لذت یک هیجان واقعی
فروشگاه آنلاین شایراد
عقد قرارداد با مدارس و شرکت ها
آموزش حرفه ای پینت بال توسط استاد بدریان
کانال تلگرام
اینستاگرام
jQuery Carousel

رویداد ها

pn

50 درصد تخفیف ورودی ویژه نوروز 96

یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵
 

عید نوروز بر شما مبارک باد . 50 درصد تخفیف ویژه نوروز 96

روزها / سانس ها 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-00:00
دوشنبه ۰۱/۰۷ رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سه شنبه ۰۱/۰۸ سفارش
این سانس دارای تخفیف است
رزرو شده رزرو شده سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
چهارشنبه ۰۱/۰۹ رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش
این سانس دارای تخفیف است
رزرو شده رزرو شده
پنج شنبه ۰۱/۱۰ سفارش
این سانس دارای تخفیف است
رزرو شده سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
جمعه ۰۱/۱۱ سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
رزرو شده سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
شنبه ۰۱/۱۲ سفارش
این سانس دارای تخفیف است
رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
یکشنبه ۰۱/۱۳ سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است
سفارش
این سانس دارای تخفیف است