عضویت
اولین دوره برگزاری مسابقات تک نفره باشگاه پینت بال شایراد.
jQuery Carousel

رویداد

pn

میلاد سرور جوانان اهل بهشت امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) و امام سجاد (ع) مبارک باد.

شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷
 

اعیاد شعبانیه را تبریک می گوییم

روزها / سانس ها 08:30-10:00 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 14:30-16:00 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30 20:30-22:00 22:00-23:30
پنج شنبه ۰۶/۲۸
جمعه ۰۶/۲۹
شنبه ۰۶/۳۰
یکشنبه ۰۶/۳۱
دوشنبه ۰۷/۰۱
سه شنبه ۰۷/۰۲
چهارشنبه ۰۷/۰۳