عضویت
شبکه های اجتماعی
لذت یک هیجان واقعی
فروشگاه آنلاین شایراد
عقد قرارداد با مدارس و شرکت ها
آموزش حرفه ای پینت بال توسط استاد بدریان
کانال تلگرام
اینستاگرام
jQuery Carousel

رویداد

pn

باشگاه ینت بال شایراد

جمعه ۱۷ آذر ۹۶
 

باشگاه ینت بال شایراد

روزها / سانس ها 08:30-10:00 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 14:30-16:00 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30 20:30-22:00 22:00-23:30
دوشنبه ۰۹/۲۰ رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
سه شنبه ۰۹/۲۱ رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
چهارشنبه ۰۹/۲۲ رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
پنج شنبه ۰۹/۲۳ سفارش رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
جمعه ۰۹/۲۴ سفارش رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
شنبه ۰۹/۲۵ سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
یکشنبه ۰۹/۲۶ سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش