عضویت
باشگاه پینت بال ورزشگاه آزادی
jQuery Carousel

رویداد

pn

باشگاه پینت بال استادیوم آزادی قدیمی ترین و مدرن ترین باشگاه پینت بال

دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸
 

باشگاه پینت بال شایراد با موانع جذاب و مهیج برای دیدن عکس های بیشتر به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید

روزها / سانس ها 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-00:00
پنج شنبه ۰۱/۱۴
جمعه ۰۱/۱۵
شنبه ۰۱/۱۶
یکشنبه ۰۱/۱۷
دوشنبه ۰۱/۱۸
سه شنبه ۰۱/۱۹
چهارشنبه ۰۱/۲۰