عضویت
شبکه های اجتماعی
لذت یک هیجان واقعی
فروشگاه آنلاین شایراد
عقد قرارداد با مدارس و شرکت ها
آموزش حرفه ای پینت بال توسط استاد بدریان
کانال تلگرام
اینستاگرام
jQuery Carousel

رویداد

pn

شهادت سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام)تسلیت باد

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶
 

شهادت سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام)تسلیت باد

روزها / سانس ها 08:30-10:00 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 14:30-16:00 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30 20:30-22:00 22:00-23:30
شنبه ۰۷/۲۹ رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
یکشنبه ۰۷/۳۰ رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
دوشنبه ۰۸/۰۱ رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش رزرو شده سفارش سفارش سفارش
سه شنبه ۰۸/۰۲ سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش رزرو شده سفارش سفارش سفارش
چهارشنبه ۰۸/۰۳ رزرو شده رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
پنج شنبه ۰۸/۰۴ سفارش سفارش سفارش سفارش رزرو شده رزرو شده رزرو شده سفارش سفارش سفارش
جمعه ۰۸/۰۵